Kako do nas

Nalazimo se u Štrpedu naselju 5 min udaljenom od Buzeta u smjeru graničnog prijelaza.

Niže na karti može se provijeriti relacija.

EDRA d.o.o.,

Štrped 42/1

52420 Buzet