Prodaja skladište

Kontakt: Katja Mohorac

e-pošta: edra@pu.htnet.hr

Telefon skladište: 052 /669-121

Radno vrijeme za stranke: 8h-15h